Fogyókúra utcán siannal, Szabadkőművesség - Index Fórum

Calaméo - Családi Lap /3

Én hároméves voltam, Patrick nyolc, a szüleim pedig akkor töltötték be a harminchatot. Ez a szerény lakás is kétszobás volt, viszont egy kedves kis parkra nézett, ahová később egy általános írás fogyni épült. Nyolc évet töltöttünk itt, és a nyolc év alatt apám megállás nélkül egy fürdőszoba, egy spájz és egy barátságos nappali kialakításán ügy­ ködött.

Patrick & Olivier De Funés - Louis De Funés.pdf

A rendszeresebb szerződésekkel azután jelentősen próbál lefogyni 43 éves kornál az aggodalma, hogy esetleg kénytelenek vagyunk hiányt szenvedni. A csa­ ládi légkör egyre derűsebb lett.

A szüleim felvettek magukhoz egy bájos hölgyet, Émilienne-t, hogy segítségére legyen anyámnak. Ő vi­ gyázott ránk szüleink hosszabb távollétei alatt, és megszerettette velünk legkedvesebb ételeit, mint galambot zöldborsóval, a burgundiai éti csigát vagy a madeirás apróhúst.

A marhahússág segíthet a fogyásban

Akkor fogyókúra utcán siannal volt televíziónk. Szabad volt megnéznem a 36 chandelles-t pénteken, kedd este pedig a Les cinq demières minutes-öt. Apám kedvére nézhette kedvenc énekeseit: Maurice Chevalier-t, Gilbert Bécaud-t. A nagyszabású hírműsorok, mint pél­ dául a Cinq colonnes à la une valósággal odaszögezték a készülék elé. A sovány esztendők könnyedén tovaszálltak, apám szerint azonban a legelső alkalmat képesek lettek volna megragadni, hogy visszatérjenek hozzánk.

Családi Lap 2020/3

fogyókúra utcán siannal Párizs piszkos volt, és elgyötört a rengeteg autótól. A Turgot iskolából mindig porosan és fakón tértünk haza, nem egy ízben pedig légcsőhuruttal. Párizsi életünk kényelmes mederben folydogált, átvéve egy akkori lakótelep ritmusát. A kereskedők, akiknél Funès úr vásá­ rolt, mindig megkérdezték, hogy hogy vannak a gyerekek. Az idő tájt 27 Ne beszéljetek rólam túl sokat, gyerekek! Gyakran mentünk látogatóba Henrihoz, anyám nagybátyjához, aki abban az időben feleségével, Justine-nel közösen egy mosodát tartott fent a Bellefond utcában.

Ez a rokonszenves férfi rendszerint fiatal­ kori bokszmeccseiről mesélt nekünk.

fogyókúra utcán siannal

Apám bámulta fizikai felépítését és elszántságát, hogy ilyen fárasztó mesterséget folytat anélkül, hogy bármikor panaszkodna. Mindehhez jött még, hogy ahhoz a családhoz tartozott, amely fenntartás nélkül befogadta őt a háború alatt, amikor a kis Jeanne-nak udvarolt Apám szívesen elbeszélgetett az élet dol­ gairól, örült, ha megnevettette az embereket, akikkel találkozott, és boldog volt, ha egy zacskó nyalánkságot hozhatott nekünk.

De a jö­ vőtől félt. A fölöttünk lakó Planch házaspár fogyókúra utcán siannal összetűzései sűrűn zavarták meg álmunkat.

pwo fogyás az öregkor okoz- e fogyást?

Különösen emlékezetes eset fogyókúra utcán siannal, amikor a feleség, egy magas és terebélyes asszony ráborította a szekrényt másfél méter magas urára! Amikor később apám értesült róla, hogy a szerencsétlen ember felakasztott magát, csak hogy szabaduljon a házastársi igából, elhatározta, hogy a lehető leggyorsabban elköltözünk. Simon úr az alattunk lakó szomszéd volt.

Ez a jó kiállású, negyvenes éveiben járó férfi remek szabású, kétsoros tengerészkék öltönyt viselt mindig, és tisztelettudón megemelte világosszürke nemezkalapját, vala­ hányszor anyámmal találkozott.

Much more than documents.

Meghökkentő kijelentésein apám igen jól szórakozott: — Fogyókúra utcán siannal, uram, életemben nem fogyókúra utcán siannal, és soha nem fizettem adót, mert a hölgy, aki önök alatt lakik, minden szükségletemről gondos­ fogyókúra utcán siannal.

Én az állandó vendége vagyok itt. Az abban az időben a függetlenségükért harcoló algériaiakról ez volt a sommás véleménye: — De kérdem én, uram, ezek az emberek, akik világéletükben beér­ ték pár szem datolyával meg egy üveg tejjel, most mi a fenét akarnak? A szomszéd eszméi mérföldes távolságra voltak azoktól, amiket apám vallott, de amikor őt utánozta nekünk, abban soha semmi lenéző 28 árnyalat nem volt: a különc emberekhez mindig engedékenyen köze­ ledett.

Simon urat meglehetősen kedvelte is. A nő fekete! A férfi meg fehér! Az előadás vége után rohant a kis Le Vernet színházba a Champs-Elysées-n, hogy odaérjen a Bouboute első jelene­ tére, ami a Branquignolok Hóbortosok egyik kabaréja volt. Ott azután villámgyorsan frakkba bújt, és úgy esett be a színre Colette Brosset karjaiba.

Robert Dhéry bárpincérnek öltözve jelent meg, és jeges kávét vitt egy tálcán, de megcsúszott és az italt apám képébe löttyintette.

jelentése fogyás

A közön­ ség szentül hitte, hogy egy igazi nézőről van szó, és tombolt nevetté­ ben. Rögtön ezután apám átrohant az úttesten, hogy átöltözzék, fogyókúra utcán siannal a következő jelenetben már tűzoltónak öltözve jelent meg, csákánnyal a kezében.

Egy este meglátta őt ekképp felaggatva a Raspoutine nevű híres orosz kabaré portása, és ki akarta üríttetni fogyókúra utcán siannal termet! Apám a má­ sodik jelenet után máris fogyókúra utcán siannal szállt, hogy odaérjen a Pot au Fou-ba, a Cujas utcai kabaréba, ahol egy csavargót alakított.

Ezzel a teljesítményével kiérdemelte Jean-Jacques Gautier újságíró lelkes méltatását, akinek vitriolba mártott tolla képes volt megtölteni vagy elnépteleníteni egy előadótermet.

Az egyik jele­ netben Louis de Funès múzeumőrt játszott. Amikor lement a színről, bemondták a közönségnek, hogy az imént látott színész elismerő kri­ tikát kapott Jean-Jacques Gautier-tól, mire visszatapsolták.

fogyókúra utcán siannal

Ő vissza­ jött, de ekkor már egy páváskodó, magával fölöttébb elégedett színészt parodizált. Sacha Guitry csodálta Fogyókúra utcán siannal Renard-t, és szeretett volna találkozni apámmal, aki pedig a L'avenue Elisée-Reclus-től volt elbűvöl­ ve. A találkozáskor Sacha Guitry egy portrét ajándékozott apámnak a Poil de Carotte szerzőjéről Jules Renardamit korábban skicceit le az 29 Ne beszéljetek rólam túl sokat, gyerekek!

Azon tanakodom magamban, hogy va­ jon az interjúiban nem színezte-e ki kissé ezt az időszakot, merthogy odahaza sohasem beszélt róla. Annyi biztos azonban, hogy kirakat­ rendezői gyakorlatából maradt benne valamennyi hajlam a rajzolásra.

Hasonlóhozzászólások