Vékony robbanás

vékony robbanás

Nyomtatható változat Régóta ismert tény, hogy a csillagok nem világítanak örökké: egyszer megszületnek, leélik vékony robbanás emberi időskáláknál nagyságrendekkel hosszabb életüket, majd pedig meghalnak.

A Greenhouse George robbantás gombafelhője. A gombafelhő a következő átalakulási fázisokon megy keresztül: [3] korai szakasz: nagyjából az első 20 másodperc; a tűzgömb kialakulásakor a hasadási termékek összekeverednek a talajról felszívott vagy a kráterből kirepült anyagokkal. Az elpárolgott talajrészecskék kicsapódása vékony robbanás első másodpercek során végbemegy, legintenzívebben a K közötti hőmérsékleteken.

Mind a csillagkeletkezés, mind a csillaghalál igen változatos, összetett fizikai folyamat, amelynek legfőbb paramétere a felrobbanó csillag ledobott tömege. Amennyiben egy csillag kezdeti vékony robbanás Napunk tömegének 8-szorosánál kisebb, akkor fúziós energiatartalékának felélése, s külső burkának csillagszél formájában történő lefújása után egy túlnyomórészt szénből és oxigénből álló fehér törpévé alakul. Ezt követően kétféle végállapot lehetséges.

Az egyik szerint, mivel ilyenkor már nem játszódik le fúzió a csillagban, lassú hűlésnek indul, és egyre halványodva végül fekete törpévé válik. Lehetséges azonban az is, hogy a vékony robbanás törpe egy gigantikus termonukleáris robbanás formájában megsemmisül.

Ez, a szaknyelvben Ia típusú szupernóva-robbanásnak nevezett esemény jelenlegi ismereteink szerint az egyik legnagyobb fényességváltozással járó folyamat.

Slow Mo Katana Sword - 4K - The Slow Mo Guys

A monumentális robbanás az eddigi tapasztalatok szerint akkor történik meg, amikor a fehér törpe megközelíti a Chandrasekhar-határtömeget, kb. Ekkor sűrűsége és hőmérséklete annyira megnő, hogy a csillagot alkotó szén és oxigén termonukleáris fúzióba kezd, ami a pillanat tört része alatt szétveti a csillagot.

Egy klasszikus Ia típusú szupernóva robbanásának klasszikus ábrázolása a vékony robbanás szemével.

David A. A megfigyelések szerint azonban az Ia típusú szupernóvák fénygörbéje és színképe nem teljesen homogén, és maximális abszolút fényességük is vékony robbanás. Szerencsére az is kiderült, hogy a maximális fényesség összefügg a fényváltozás időskálájával: a fényesebb Ia szupernóvák lassabban halványodnak, mint az alacsonyabb abszolút fényességűek ez az ún. Ezen reláció a fénygörbe alakjának elemzéséből mégis lehetővé teszi a precíz, extragalaktikus léptékű távolságmérést. Mind a Phillips-reláció oka, vékony robbanás a robbanást beindító mechanizmus mibenléte napjainkig tisztázatlan.

A robbanáshoz szükséges tömeg elérésére két elfogadott forgatókönyv létezik. Az első szerint a fehér törpe szoros kettős rendszert alkot egy vörös óriással. Miután az óriás kitöltötte Roche-térfogatát azt a maximális térfogatot, amelyen belül a gravitációs ereje érvényesülni tudanyagának egy része a belső Lagrange-ponton átáramlik, akkréciós korongot képez, végül a fehér törpe felszínére jut.

A menetrend szerinti kézigránátot ezúttal nem dobták, hanem ördögi rafinériával kibiztosítva helyezték el a kínaiak által üzemeltetett Nagy Fal étterem Dózsa György út-Ajtósi Dürer sor-sarok férfimosdójában. Vékony damilt kötöttek a detonátorra, a másik felét pedig a lefolyóhoz erősítették. Budapest, január e, péntek, hajnali fél kettő.

Ez egészen addig tart, amíg a fehér törpe el nem éri a robbanáshoz szükséges határtömeget. Ennek a forgatókönyvnek a vékony robbanás már több közvetett megfigyelési bizonyítékot is sikerült találni, noha a fúzió beindulásának mikéntje még bizonytalan. Jelenleg az egyik legnépszerűbb elméleti hipotézis az ún.

Kínai étterem: Kézigránát a Nagy Falban

Detonációnak azt a robbanási folyamatot nevezzük, amikor a fúziós égésfront szuperszonikusan, a lokális hangsebességnél gyorsabban terjed. A modellszámítások során azt tapasztalták, hogy amennyiben deflagrációt feltételezünk, a megfigyeltnél jóval kevesebb os tömegszámú Fogyás tanácsadás aberdeenshire, viszont jóval több átmeneti fém pl.

Detonációt feltéve, a modellek szerint a szülőobjektum teljes anyaga nikkellé fuzionálna, ami szintén nem tudja jól reprodukálni az Ia szupernóvákban megfigyelt kémiai összetételt. Ezen ellentmondás feloldására alkották meg a késleltetett detonáció modelljét, ami szerint olyan módon alakul ki a megfelelő mennyiség egy adott kémiai elemből, hogy az égésfront eleinte vékony robbanás terjed, ami később detonációvá alakul.

Ennek egy változata az ún. Az ezt követő detonáció során a felrobbanó fehér törpe anyaga áthalad ezen ledobott rétegen is, és az itt kialakuló lökéshullám sugárzása jelentős többlet-luminozitást okoz a fénygörbe kezdeti szakaszán. A Tycho de Brahe által ben a Cassiopeia csillagképben vékony robbanás szupernóva a mai vizsgálatok szerint egy Ia típusú robbanás volt. Eriksen et al.

A metán a szénülési folyamat során jön létre, már a kezdeti időszakban is, a tőzegek keletkezésekor mocsárgáz.

Eszerint elképzelhető, hogy a fehér törpe egy vékony robbanás He-réteget vonz a felszínére társcsillagától. Amint ezen réteg tömege elér egy kritikus értéket, a saját súlya alatt összeroskad, amelynek eredményeként berobban, és szénné történő fúzióba kezd.

Ez a hirtelen energiafelszabadulás robbanásszerű fúziót kelt az alatta lévő szén-oxigén rétegekben is.

Magyar Narancs - Belpol - Kínai étterem: Kézigránát a Nagy Falban

Ekkor tehát két robbanás történik egymás után: először a vékony héliumréteg, majd a fehér törpe szén-oxigén anyaga robban fel. Vékony robbanás szerint az Ia szupernóvák egy másik forgatókönyv szerint, két fehér törpe összeolvadásából, vagy összeütközéséből is létrejöhetnek.

tumblr tag fogyás fogyni csinál tiszta hordó

Ez a modell kiküszöböli a kritikus tömeg elérésének problémáját, mivel az ebben szereplő fehér törpék jóval Chandrasekhar-tömeg alattiak. Az összeolvadást két fehér törpe alkotta kettős rendszerben okozhatja például gravitációshullám-kibocsátás miatti vékony robbanás, ütközés pedig például fehér törpéket tartalmazó hármas rendszerekben történő kaotikus mozgás révén jöhet létre.

Azt a kérdést, hogy a fenti számos elméleti lehetőség közül a valóságban melyiket figyeljük meg Ia típusú szupernóvaként, nem könnyű megválaszolni. A robbanás során kidobódott tömeg mérése egy fontos támpontot jelenthet a robbanási mechanizmus megismerésében. A piszkéstetői Schmidt-távcső lassan hatvan éve szolgálja a hazai csillagászati kutatásokat Rácz Miklós felvétele A fénygörbék rengeteg fontos információt árulnak el a szupernóvák fizikájáról.

A Phillips-reláció segítségével precíz távolságokat lehet meghatározni, amelyeket a különböző szűrőkben készült fényességmérésekkel kombinálva lehetőség nyílik az abszolút fényességek luminozitások időbeli változásának kiszámítására. Ezeket különböző vékony robbanás modellekkel összevetve következtethetünk a robbanó objektumok fizikai paramétereire, például a szülőcsillag méretére, vagy a kidobódott össztömegre. Az Ia szupernóvák fénygörbéjének leírására gyakran használják a David Arnett asztrofizikus által az as években kidolgozott modellt.

A gyors tágulás miatt a szupernóva burok folyamatosan hűl, így, ha nem lenne belső fűtése, nap alatt teljesen elhalványulna. A táguló burkot vékony robbanás belülről fűti a robbanás során keletkezett radioaktív nikkel bomlása.

Az os vékony robbanás nikkel 8 napos felezési idővel os tömegszámú kobalttá bomlik, ami szintén radioaktív, és 77 napos felezési idővel stabil vassá alakul át. A fényváltozást a tágulás okozta adiabatikus hűlés, valamint a radioaktív bomlásból származó fűtés dinamikus kölcsönhatása hozza létre. Kimutatható, hogy a fénygörbe maximuma akkor következik be, amikor a hűlésből és a fűtésből származó teljesítmény pont egyenlő egymással ez az ún.

Szupernóva galéria, amely a megfigyelt ből kilenc Ia típusú szupernóvát mutat egy csokorban.

Mégsem a Chandrasekhar-tömegnél robbannak fel az Ia típusú szupernóvák?

A Piszkéstetőn felvett szupernóva-fénygörbékből az Arnett-modell vékony robbanás meghatározhatjuk mind a robbanásban keletkezett os tömegszámú Ni mennyiségét MNimind a ledobott burok teljes tömegét MSN. A nikkeltömeg értéke egyszerűen a fénygörbe csúcsfényességéből következik, azzal egyenesen arányos.

A ledobott össztömeg meghatározása ennél egy kicsit összetettebb. Ehhez fel kell használni a sugárzás terjedésének az ún.

  1. Hogyan lehet lefogyni hasi lerakással
  2. Támogass te is!
  3. Gombafelhő – Wikipédia
  4. Kakuk, hogy lefogy

Sajnos vékony robbanás az arányosságban más paraméterek, például a homológ tágulás maximális sebessége is szerepelnek, ezért további információkra van szükség. Egy másik fontos, mérhető paraméter a fénygörbe késői a maximumtól számított 2 hónapnál későbbi szakaszának halványodási üteme. Ez szintén arányos a ledobott tömeggel és a tágulási sebességgel, így e két paraméter, a felfényesedési idő és a halványodási időskála kombinációjából végül az össztömeg több-kevesebb további közelítő feltevés árán kiszámítható.

vékony robbanás

Az alábbi ábra a 17 piszkéstetői Ia szupernóvára kapott eredményeket mutatja. A bal oldali grafikonon a ledobott tömeg látható a fénygörbe alakját próbáltam lefogyni mém ún. Ez utóbbi a Phillips-relációval, így a szupernóva maximális abszolút fényességével van kapcsolatban: minél nagyobb az SBV, annál fényesebb maximumban a vékony robbanás. Az ábrából kiviláglik, hogy a fényesebb, lassabb ütemben halványodó szupernóváknál a ledobott tömeg is nagyobb.

Bal oldal panel a robbanásban kidobódott tömegeket mutatja a fénygörbe nyújtási vékony robbanás függvényében, a jobb oldalin pedig a ledobott tömegek a robbanásban keletkezett radioaktív nikkel tömegének függvényében.

az én 600 font élet penny fogyás fogyás egészségügyi ellátás

A szaggatott vonalak az ábrázolt mennyiségek közti lineáris összefüggéseket mutatják, melyeknek vékony robbanás a jobb alsó sarokban találhatóak. A vízszintes pontozott vonalak a Chandrasekhar-tömeghatárt jelölik. A jobb oldali ábrán ugyancsak a modellezés eredményeként kapott ledobott tömegek szerepelnek, de ezúttal az Arnett-szabály alapján meghatározott, robbanásban létrejött radioaktív nikkel tömegének függvényében. Látható, hogy a nagyobb kezdeti nikkeltömeghez nagyobb ledobott tömeg tartozik.

Ez első pillantásra akár logikusnak is tűnhet, de a részletesebb termonukleáris fúziós modellekben a különböző paraméterek közti összefüggések ennél jóval bonyolultabbak is lehetnek. Mindkét ábrán megfigyelhető az az érdekes tény, hogy az itt észlelt Ia típusú szupernóvák mindegyike kisebb ledobott tömeggel bír, vékony robbanás vékony robbanás Chandrasekhar-határtömeg.

Gombafelhő

Vékony robbanás meglepő, hiszen a fent említett robbanási forgatókönyvek jelentős részének vékony robbanás 1,44 naptömegnyi  kezdeti tömeg szükségeltetik. Ebből arra következtethetünk, hogy bár a fenti eredmények fontos empirikus támpontokat jelenthetnek a különböző elméleti robbanási modellek teszteléséhez, az Ia típusú szupernóva robbanási mechanizmusok tisztázatlan részleteinek pontos feltárását tekintve még hosszú út áll előttünk! További információk: Könyves-Tóth, R.

Hasonlóhozzászólások