Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

A fordulat október Október én este a lövések hatására pillanatok alatt szétszaladt tömeget más­nap reggel ismét ott találhatták a Rendőrkapitányság előtt, méghozzá számban és el­szántságban igencsak megerősödve. A községben futótűzként terjedt a hír a patikus fi­ának meggyilkolásáról, s az áldozattal járó sortűz felbőszítette az embereket.

Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

A gyil­kos kiadását követelték olyan határozottsággal, hogy az épületből kilépő százados, aki megpróbált szót érteni a tömeggel, kénytelen volt visszamenekülni a biztonságos fa­lak közé. A Rendőrkapitányság elé érkező harckocsikra azonban az emberek felugráltak, s a páncélosok vezetője, egy aszódi főhadnagy tömegoszlatás helyett tárgyalni kezdett a tüntetők hangadóival.

profil fogyás franchise Zumba éget zsírt gitával

A tárgyalások eredményeképpen egy 5 tagú bizottságot alakí­tottak, melynek tagjai voltak a főhadnagy mellett a tüntetők képviselői is. Többek sze­rint a főhadnagy, mielőtt az épületbe indultak volna, félreérthetetlen utasítást adott az egyik harckocsit vezető katonának, hogy irányítsa a páncélos lövegét a Rendőrség to­ronyszerű épületére, s ha 15 percen belül nem jönnének ki, vegye tűz alá a célpontot. Nem lehet tudni, miként zajlott az 5 tagú delegáció és a rendőrkapitányság irányítását átvett katonák közötti megbeszélés, az eredményéről azonban beszámolhatunk.

a legtöbb fogyás 5 hét alatt

A leg­főbb követelés a politikai foglyok szabadon bocsátása volt. Az épület alagsorában el­zárt foglyokat kiengedték, sőt a szobákat végigjárva megbizonyosodhatott a bizottság arról, hogy nem maradt senki elzárva. A rendőröktől is elvették a fegyvereiket, s őket, mivel még nem volt biztonságos mutatkozniuk, a kapitányság egyik hátsó szobájába zárták.

Késő este azonban hazaszállították őket. A Gödöllőn fogvatartottak kiszaba­dulása nem elégítette ki az embereket, hiszen a letartóztatott egyetemisták többségét korábban már Aszódra szállították Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?.

Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

Az aszódi járás katonai parancsnoka éppen Gö­döllőn tartózkodott, akit sikerült meggyőzni arról, hogy jobb Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?, ha Aszódon is le­fegyverzik a rendőrséget. Több gépkocsival kerekedtek fel a gödöllőiek közül, s men­tek Aszódra, a rendőrség épülete elé.

Hogyan lehet a tömeg lefegyverzni?

Aszódon a rendőrség előtt hamarosan szép szá­mú tömeg gyűlt össze, s nyomásukra s a helyi kiegészítő parancsnok rábeszélésére a foglyokat kiengedték, a rendőröket pedig fegyvereik leadása után bántódás nélkül ha­za engedték.

Hasonlóhozzászólások